Çin Halılarının Devirleri

Ming Devri

En eski Çin halılarının Minglerin zamanında dokunmuş olduğu zannedilmektedir. Ya da 17. asrın evvellerine doğru dokunmuş olabilir. Tam bu zamanda İran da şaheserlerini çıkarmakta idi.


Tang ve San; sülaleleri bu devrin feyzinden etkilenmişlerdir. Bu zamanda dokunmuş olan halıların çoğunluğunda argaç ve atkı pamuktan, havı ipektendir. Madeni ipekler üzerine ipek hav ile imal edilmiştir. Bu halıların zeminleri bazen ufki ve bazen de yek diğerine amudi olan muhammes şekillerle süslenmiştir. Bu şekillerin arasında kalan boşluklar saadet ve uzun hayat aletleri ve çiçekler ile doldurulmuştur. Bazen de kadim devirlerde gördüğümüz dev ve sair hayvan resimleri kullanılmıştır. En fazla kullanılan motiflerden birisi de zeminin tam üzerinde bir madalyon, etrafı ya boş ya da kaplan derisine benzer bir takım şekiller ile süslendirilmiş olanlardır. Bu madalyonlar ya muhammes ya da yuvarlaktır.


Kinghi Devri

1644’te Minglerin sukutu zamanında Çin, birçok harpler içinde kalmıştır. 1722 tarihine kadar devam eden Kinghi sülalesi zamanında sulh ve sükun iade edilmiş ve nefis sanatlarda ileri gitmiştir. İşte bu devirde halıcılık da diğer sanatlar gibi tekrar parlamıştır. Bu devirde geçen devrin eserleri takip edilmek istenilmişse de renkler ve hendesi şekiller itibariyle etkisini kat kat geçen sanatkarlar yetişmiştir. Bu sefer zeminin ortasında bir yerine müteaddit madalyonun kullanıldığı görülür. Bu devrin bordürleri görülmeye değerdir.