Saray ipek halıları;

XVI. yüzyılda ‘ Klasik Osmanlı Halıları’ adı altında toplanan ikinci grubu Saray Halıları oluşturur. Bu Türk halı sanatında yeni bir tekniğin ve tümüyle natüralist çiçek motiflerinin görüldüğü bir gruptur. Saray içinde ve dışında, saraya bağlı atölyelerde dokunmuşlardır.

Saray halıları başlangıçta, üslûbun getirdiği zorluktan dolayı önceleri İran düğümü ile dokunmuşlardır. Daha sonra, ipek ipliğin sağlamlığı sayesinde ve tekniğin olanaklarıyla Türk düğümü kullanılmaya başlanmıştır. Böylece aynı dönemin diğer sanat kollarında görülen desen zevkinin, teknik bakımdan en zor uygulanabileceği halıcılığa da aksetmesi mümkün olmuştur.

Bu dönemde halılar Osmanlı saray üslubunu oluşturan saray nakkaşlarının çizdikleri desenlere göre yapılmıştır. Bu örnekler dönemin kumaş, kilim, çini, tezhip ürünlerinde görülen üslup birliğinin halı sanatındaki temsilcileridir.

Saray halıları, Türk halı dünyasına üslûp özelliğinin zorlayıcılığından dolayı, halı tasarımcıları kazandırmıştır.
Osmanlı saray halılarında sonsuza değin uzanan (sonsuzluk prensibi) zemin deseni esastır. Madalyon motifi ise bu zemin üzerinde ikinci derecede önemlidir.

Günümüzde Türk ipek halılarında görülen sıklık cm2 de (10×10) 100 düğümdür . bunun yanısıra (28×28) 784 düğümlü ipek halı üretimi yapılabilmiştir. Bkz. Hereke Halısı
Halıdaki cm2 ye düşen düğüm sıklığının etkisiyle, natüralist üslûbun egemenliğinde; kıvrık dallı zeminlerde iri yapraklar, lale, sümbül, karanfil, gül ve gül goncası gibi gibi çiçekler saray halılarının süsleme anlayışını yansıtır