İPEK HALILAR

İlk Türk ipek halı örneklerine 18.yy.da rastlanır. Yün yerine ipek ipliğin kullanıldığı Türk ipek halıları gerek desen gerekse sıklık açısından farklılıklar göstermektedir.

Anadolu’nun çeşitli merkezlerinde dokunan Anadolu ipek halıları ve saray atölyelerinde dokunan ‘saray ipek halıları’ arasındaki farklılığın temeli, teknikten gelen bir özellik olan ‘sıklık’ ile açıklanabilir.

Sıklık, halı üzerinde görülen süsleme elemanlarının kullanılmasında, düzenlenmesinde en büyük etkendir. Sıklık arttıkça motifler daha naturalist ve istenilen biçimde dokunabiliyorken, sıklık azaldıkça motifler tamamen soyutlanmakta ve geometrikleşmektedir.

Anadolu ipek halıları;

Dokunduğu bölgedeki yün halıların özelliklerini yansıtır. Sıklık, desen ve renkler hemen hemen aynıdır. cm2 ye düşen düğüm sayıları 9, 16 ve 25 tir.

Kayseri, Sivas, Bandırma ve Uşak ipek halılarının dokunduğu yerler aynı zamanda yün halı merkezleridir.

Kayseri’de; Gördes motifleri etkisiyle yapılmış seccadeler, çok az göbekli ve madalyonlu halılar görülür. Renkler, krem, kırmızı, ceviz yeşili ve pembedir.

Sivas’ta; mihraplı, yanyana çift mihraplı seccadelere rastlanır.

Bandırma’da; Gördes etkisiyle birlikte Kula yün halıları etkisi vardır. Genellikle pastel renkler hakimdir.

Uşak’ta; Anadolu ipek halıları yanında saray için dokunan saray ipek halılarının süsleme özelliği etkisinde ipek halılar görülür.

Anadolu’da dokunan ipek halılardaki ortak özellik, seccade tipinde dokunmalarıdır.